Ứng dụng học tập

Các bé tuổi teen có nhiệm vụ chính là học tập và vui chơi. Sẽ rất tuyệt vời nếu cả hai nhiệm vụ này đều mang tính giáo dục. Chính vì vậy, các ứng dụng trong ePhone đều là các chương trình phần mềm hoặc các game giáo dục nổi tiếng và đã được kiểm chứng. Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi bé sử dụng những chương trình này.