Thống kê cuộc gọi

Mọi hoạt động của chiếc ePhone đều được bố mẹ quản lý và kiểm soát. Đây chính là một trong những điều mà các bậc cha mẹ cần nhất. Con cái nhắn tin, gọi điện cho ai, bố mẹ đều biết, kể cả các bé có xóa đi trong điện thoại, bố mẹ vẫn biết (đây là điều mà các thế hệ điện thoại cục gạch hay smartphone trước đây không giúp được cho các bậc cha mẹ). Con cái vào website gì, vào bao lâu, làm gì, bố mẹ đều biết.